Spirit Connection klankmeditaties

gratis te streamen (SoundCloud) of als download

[UK text below*] We willen jullie graag deze meditaties geven als punt van focus waarmee je naar binnen kan keren. We zijn maar al te vaak gefocust op de buitenwereld en vergeten vaak stil te staan bij ons werkelijke zijn. De klank van deze meditaties kunnen houvast bieden om lichaam en geest te ontspannen en de aandacht te verleggen zodat ruimte ontstaat voor je innerlijke essentie. Het vraagt om een open manier van luisteren, zonder woorden. Luister en ontdek de stilte achter de geluiden, de stilte van het onbenoembare en onpersoonlijke zijn.

 

We raden je aan deze meditatie zittend te doen om te voorkomen dat je in slaap valt. Probeer steeds weer met je aandacht bewust bij de klanken te blijven en ‘breed’ te ervaren.

 

TIP: Je kan deze klankmeditatie ook opzetten bij je dagelijkse bezigheden of bij je Yoga- of Qigong-oefeningen. Zet de track dan op repeat.

 

Deze meditaties zijn als download en streaming vrij beschikbaar via de links onderaan.

*[UK text]

We would like to give you these meditations as a point of focus with which you can turn inward. All too often we are focused on the outside world and forget to reflect on our true being. These meditations can provide guidance to relax body and mind and create space and shift attention to your inner essence. It requires an open way of listening, without words. Discover and hear the silence behind the sounds, the stillness of unnameable and impersonal being.

 

We recommend that you do this meditation while sitting to avoid falling asleep. Time and again try to consciously stay with the sounds and experience it ‘broadly’.

 

TIP: You can also play this sound meditation accompanying your daily activities or with your Yoga or Qigong exercises. In that case put the track on repeat.

 

These meditations are freely available for download and streaming from the links below.

OVER SPIRIT CONNECTION:

Gwen & Harry

Ons bedrijf is ontstaan uit onze fascinatie voor klank en het effect ervan op mensen. Kortweg: the power of sound. We hebben ons geschoold en bekwaamd in het gebruik van klank. Je kan het denken ermee overstijgen en het kan ontspanning op meerdere niveaus bieden. De gong wordt vaak gezien als symbool voor de oerklank, de eerste oorzaak, de poortloze poort. Hoe gek het misschien ook klinkt maar klank kan je terugbrengen bij de wezenlijke stilte, het alomtegenwoordige.


Wij verzorgen en bieden:

  • gongbaden
  • klankconcerten
  • klankmeditaties
  • soundyoga
  • klankbehandelingen
  • workshops en trainingen

Spirit Connection Logo